Zarząd

Krzysztof Zienkiewicz


Prezes
Kamil Szumowski


Z-ca Prezesa
Irena Drygalska
Rada fundacji

Karolina Zienkiewicz
Rafał Zadrożny
Maciej Urbanek