Broszura

Kronika PKS

Mieszkańcy wsi i małych miasteczek korzystający z usług prywatnych przewoźników przed pandemią COVID 19 mogą już nie mieć takiej szansy. Pisma od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin , które 21 kwietnia otrzymały samorządy i przewoźnicy prywatni jasno stawia sprawę dopłat do zakupionych biletów miesięcznych na okres od 1-do 30 kwietnia. W piśmie czytamy

Kronika PKS Read More »

Broszura gospodarcza

Polska jest Jedna – rocznik ziem zachodnich i północnych. Taka oto pozycja zachowała się w naszym archiwum. To taki przewodnik, ale raczej gospodarczy, opisujący sytuację gospodarczą po piętnastu latach od zakończenia wojny. Jest w nim również rozdział poświęcony województwu olsztyńskiemu. Dla nas najciekawsze z tej publikacji jest zdjęcie, wykonane zapewne pod koniec lat pięćdziesiątych przedstawiające

Broszura gospodarcza Read More »

Broszura “Wczoraj-Dziś-Jutro”

W 1986 roku WPKM w Olsztynie wydało broszurę okolicznościową pt. “Wczoraj – Dziś – Jutro” z okazji 40 lecia komunikacji miejskiej w Olsztynie. Wówczas datę uruchomienia komunikacji liczono od 1 maja 1946 r., kiedy to ulicami zrujnowanego miasta przejechał pierwszy tramwaj. Wydawnictwo o tyle ciekawe, że zawiera wiele unikatowych zdjęć. Warto jeszcze rozszyfrować skrót WPKM

Broszura “Wczoraj-Dziś-Jutro” Read More »