Rok 1967

A to zdjęcie to prawdziwy unikat. Wykonane w kolorze na zajezdni autobusowej przy ul Knosały w 1967 r. Za kierownicą Sana H27 B Pan Maciulewski Józef.