Fundacja „Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie”
ul. Domagały 9B, 10-371 Kieźliny

Główny kontakt:
kontakt@muzeumkomunikacji.olsztyn.pl

Zarząd
zarzad@muzeumkomunikacji.olsztyn.pl

Rada fundacji
rada@muzeumkomunikacji.olsztyn.pl

KRS: 0000991242
NIP: 7393972814
REGON: 523071848

Nasze media:
Facebook: Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie – historia i teraźniejszość
Instagram: mkm_olsztyn
YouTube: Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie