Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie to inicjatywa olsztyńskich miłośników transportu zbiorowego. Dokumentujemy codzienność związaną z komunikacją zbiorową, czyli naszym hobby, które sprawia nam dużą przyjemność.

Nasza praca pokazuje, jak zmienia się komunikacja na przestrzeni lat. Zwykle nie zwracamy uwagi, jaki autobus, czy tramwaj wiezie mieszkańców Olsztyna i okolic do pracy, czy szkoły. Kiedy jednak się zastanowimy i porównamy okres
choćby ostatnich dwudziestu lat, to łatwo zauważymy zmiany. Olsztyn to miasto bardzo ciekawe, pod względem komunikacji. To tu jeździło wiele unikatowych na skale europejską autobusów. Pamiątką za to są liczne fotografie, którymi
dzielimy się z Wami na naszej stronie.