Zmiany w komunikacji miejskiej

Od 1 kwietnia 2020 r. ZDZIT w Olsztynie wprowadza kilka zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Olsztynie. Za stroną internetową przytaczamy najważniejsze z nich. Korekta rozkładu jazdy linii 105 we wszystkich typach dni – zmiana godzin odjazdów, realizowanych do miejscowości Klewki. Korekta rozkładu jazdy linii 106, wynikająca ze skrócenia czasu przejazdu na odcinku “Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego” – “Obi” w godzinach wczesnoporannych W związku z okresem letnim, kurs linii 117 o godzinie 18:00 z krańca “Osiedle Generałów” realizowany w “Soboty” oraz “Niedziele i Święta” zostaje ponownie wydłużony do pętli “Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia”; Korekta rozkładów jazdy linii 114 i 124, w tym: uruchomienie dodatkowych kursów w godzinach późnowieczornych (114 w soboty i dni robocze wolne od nauki szkolnej oraz 124 w dni robocze szkolne);przesunięcia godzin odjazdów poszczególnych kursów; – zmiana charakteru wybranych przystanków ze stałych na warunkowe (na żądanie) *w związku z aktualną sytuacją, do odwołania wszystkie przystanki komunikacji miejskiej funkcjonują jako stałe.- skrócenie czasów przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych; Wznowienie funkcjonowania linii sezonowej 304, kursującej do miejscowości Wójtowo, w tym: – zmiana nazwy przystanku obowiązującego dla ww. linii – “Klebark Mały” na “Klebark Mały I”. – wznowienie funkcjonowania przystanku “Tor Motocrossowy” w kierunku Dworca Głównego w zmienionej lokalizacji (nowa zatoka autobusowa znajdująca się około 100 m przed dotychczasową lokalizacją przystanku).Jednocześnie informujemy, że zaplanowane w porozumieniu z gminą Purda uruchomienie od kwietnia nowej linii komunikacyjnej nr 104, kursującej do miejscowości Klebark Wielki zostaje czasowo wstrzymane. Decyzja ta jest bezpośrednio związana z aktualną sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się Koronawirusa. Uruchomienie nowej linii nastąpi niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielami gminy Purda, o czym będziemy informować na bieżąco. Ponadto przypominamy, że w związku z wprowadzonymi dodatkowymi ograniczeniami dotyczącymi liczby pasażerów, jaka może poruszać się w pojazdach transportu zbiorowego, od dnia 01.04.2020 r., rodzaj rozkładu jazdy obowiązującego dla olsztyńskiej komunikacji miejskiej nie ulega zmianie – w dni robocze pojazdy kursować będą według rozkładu “Dni robocze (od poniedziałku do piątku)”.Linia tramwajowa nr 3 będzie w dalszym ciągu kursować w ograniczonym zakresie – kursy w dni robocze realizowane w godzinach porannych i popołudniowych .Fot Jelcz popularnie zwany “edkiem” nr taborowy 207, rok 2010, ul Partyzantów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *