Rok 1995 zapis z kroniki zakładowej W 1995 roku MPK Olsztyn funkcjonowało w nie zmienionej formie organizacyjnej, obejmując swoją działalnością Olsztyn oraz świadczyło usługi na 5 liniach podmiejskich do miejscowości: Barczewo, Dywity, Klewki i Słupy. Ponadto przedsiębiorstwo kontynuuje świadczenie usług na linii mikrobusowej, przeznaczonej głównie do obsługi osób niepełnosprawnych .Usługi te świadczone są przez otrzymane w użytkowanie z Zarządu Miasta mikrobusy marki Volkswagen, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach działalności pomocniczej przedsiębiorstwo świadczyło następujące usługi:• sprzedaż paliw, olejów silnikowych, płynów i akcesorii,• mycie nadwozi i podwozi samochodowych,• najem autobusów i minibusów,• reklama na autobusach. W 1995 r. przewozy pasażerskie wykonywane były na 26 autobusowych liniach komunikacyjnych oraz 1 linii minibusowej, w tym:• 23 dziennych normalnych,• 1 dziennej pospiesznej,• 1 nocnej,• 1 sezonowej, w okresie od 01 kwietnia do 31 października,• 1 minibusowej. W dniu 21 grudnia 1995 r. uruchomiono nową linię, Nr 24, na trasie Plac Pułaskiego – Redykajny o długości 8,4 km. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie długości linii o 9,3 km. Wynika to z uruchomienia linii Nr 24 (o 8,4 km) oraz zmiany trasy linii Nr 3 (dojazd do Ośrodka Jeździectwa w Kortowie), co spowodowało wydłużenie długości linii o 0,9 km. Linię mikrobusową na trasie ul. Paukszty – Nagórki – Śródmieście – Jakubowo – Dom Kombatanta obsługiwały 4, a od sierpnia 3 minibusy marki Volkswagen, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Oprócz stałej linii o długości 9 km, przedsiębiorstwo świadczyło usługi w zakresie wynajmu minibusów na zamówienia indywidualne i zbiorowe. W roku 1995 wykonano o 1,3% więcej wozokilometrów komunikacyjnych autobusowych zarówno w stosunku do roku ubiegłego, jak i do założeń planowych. Stan taboru autobusowego na 31.12.1995 r.1. Jelcz PR – 110 – 81 szt.2. Jelcz L – 11 – 1 szt.3. Jelcz M – 11 – 5 szt.4. Jelcz PR-120 – 22 szt.5. Renault – 9 szt.6. Ikarus 260 – 1 szt.7. Ikarus 280 (przegubowy) – 28 szt.8. Jelcz M121 M (niskopodłogowy) – 5 szt.9. DAB – 1 szt. ——– Razem : 153 szt. W latach 1992 – 1995 udział autobusów do 3 lat eksploatacji uległ zmniejszeniu z 27,7% do 16,3%, natomiast wzrósł udział autobusów powyżej 8 lat eksploatacji z 14,9% do 28,1%, z czego 17,6% to autobusy powyżej 10 lat eksploatacji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *