Kronika PKS

Mieszkańcy wsi i małych miasteczek korzystający z usług prywatnych przewoźników przed pandemią COVID 19 mogą już nie mieć takiej szansy. Pisma od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin , które 21 kwietnia otrzymały samorządy i przewoźnicy prywatni jasno stawia sprawę dopłat do zakupionych biletów miesięcznych na okres od 1-do 30 kwietnia. W piśmie czytamy m.in. , że dopłata nie stanowi rekompensaty za niewykonane przewozy pasażerskie z jakiejkolwiek przyczyny, lecz wyrównanie braku dochodów przewoźnika ze sprzedanych biletów za wykonywane przewozy – w postaci różnicy pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nie uwzgledniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. W myśl zapisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, nie ma podstawy prawnej do przyznawania przewoźnikom ( operatorom) dopłat do ulgowych biletów miesięcznych szkolnych za okres nieświadczenia przez nich tej usługi. W tym miejscu warto zaznaczyć, że samorządy na początku miesiąca musza zakupić bilety u przewoźników lub organizatorów przewozów. Tymczasem rozporządzenia o przedłużeniu zawieszenia zajęć szkolnych ukazywały się w kwietniu dwukrotnie. Oznacza to że samorządy w chwili zakupu biletów, nie miały wiedzy kiedy dzieci wrócą do szkół. Zakładano bowiem, że przerwa nie potrwa długo. Tymczasem w większości przypadków przewoźnicy i operatorzy wciąż świadczyli przewozy na liniach komunikacyjnych, umożliwiając również podróż dzieciom posiadającym zakupione bilety miesięczne. Tymczasem takie stanowisko Urzędu Marszałkowskiego jasno stawia sprawę. Przewoźnicy mają prostą drogę do ogłoszenia bankructwa. Żadne przepisy w tarczach nie chronią przewoźników prywatnych, którzy w województwie warmińsko mazurskim odpowiadają za 99 % przewozów. Ich bankructwo, oznacza kłopoty samorządów, które 1 września nie będą mogły zapewnić dowozu dzieci do szkół. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Przewoźnik – bankrut nie stanie już do żadnego przetargu. Światełkiem w tunelu jest zwiększenie dopłaty z 1 zł do 3 zł z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Nabór Już trwa, ale nie ma się co łudzić. Samorządy nie są gotowe do pełnego przejęcia organizowania transportu zbiorowego. W tym miejscu jasno trzeba dodać, że z tej dopłaty nie mogą skorzystać przewoźnicy prywatni, a tylko organizatorzy transportu o charakterze publicznym. Tekst zilustrowany skanami kroniki PKS Olsztyn.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *